Abhinav Kumar's Website<!-- --> | <!-- -->All Haikus

All Haikus

Haiku #14 / Game

Posted on February 17, 2020 in haiku

Haiku #13 / Ungrateful

Posted on February 13, 2020 in haiku

Haiku #12 / Distance

Posted on November 03, 2016 in haiku

Haiku #11 / Awaited

Posted on October 30, 2016 in haiku

Haiku #10 / Left Behind

Posted on October 23, 2016 in haiku

Haiku #9 / Future

Posted on October 14, 2016 in haiku

Glowing screen

Posted on September 09, 2016 in haiku

Slipped moment

Posted on September 08, 2016 in haiku

So many foxes

Posted on September 14, 2015 in haiku

Strolling the beach

Posted on September 14, 2015 in haiku